OSMANLI DÖNEMİ KURŞUN DÖKME KAŞIKLARI

NAZARIN GİTMESİ İÇİN KURŞUN DÖKÜLMESİNDE KULLANILAN KAŞIKLAR.3 ADETTİR