OSMANLI DÖNEMİ GÜMÜŞ ERMENİ İŞİ TARAK KILIFI

28 GRAMDAN İMALDİR