İNGİLİZ SÜNGÜ

1879 TARİHLİ SÜNGÜNÜN SAPI BASTON ŞİŞE DÖNEMİNDE SAHİBİ TARAFINDAN ÇEVRİLMİŞTİR.EVDEN ALINAN BİR ESERDİR